Rakonto

 

Rakonto is een groepspraktijk voor psychotherapie en bemiddeling met een multidisciplinair team van psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars en coaches. Het team werkt nauw samen (d.m.v. overleg, intervisie en supervisie) en volgt regelmatig de nodige opleidingen om een kwaliteitsvolle hulpverlening aan te bieden.


Rakonto betekent “verhaal” in de taal Esperanto.
 

Visie


We zijn ervan overtuigd dat iedereen een bevredigend leven nastreeft en wij geloven in de mogelijkheid dat mensen hierin stappen kunnen zetten.

Soms zijn mensen even de draad kwijt en zien ze zelf geen uitweg meer. Met therapeutische ondersteuning is het de bedoeling dat de cliënt zijn leven opnieuw in handen kan nemen. Therapie is een manier om terug in contact te komen met jezelf, je eigen kwaliteiten en doelstellingen.

Als mensen in een conflict zitten of als er een breuk is, heeft dit vaak een grote impact op hun leven. Bemiddeling kan een oplossing bieden om dit conflict in goede banen te leiden. We zoeken via deze weg naar een gedragen oplossing voor en door alle partijen.

De vraag die er bij ons steeds toe doet is wat de cliënt werkelijk wil. We werken met jouw verhaal op jouw tempo en proberen je handvaten te geven om zelf op weg te gaan. In onze aanpak staan vertrouwen, aanvaarding en respect centraal.


 

Er is wat er is
je kunt niet halen wat er niet is
je kunt het niet ergens anders halen
je kunt het niet wegbrengen
je kunt het niet achterlaten
je kunt het niet vergeten
wat je te doen hebt is je eigen verhaal halen
je eigen verhaal.

Marten Hjort

Therapie


Rakonto is een groepspraktijk gespecialiseerd in psychotherapie voor kinderen, jongeren, adolescenten, volwassenen, koppels en gezinnen.


Bekijk ons aanbod therapie
 
 

Bemiddeling


Rakonto bemiddeling is een groepspraktijk met een multidisciplinair team van juristen, bemiddelaars en coaches. Dit team benadert het conflict op een integrale manier om tot een oplossing te komen en escalaties te vermijden.


Bekijk ons aanbod bemiddeling

Vragen over onze diensten?